Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Incepe primavara alaturi de Hyundai”

Perioada Campaniei: 01.03.2014, ora 14:00 PM – 31.03.2014, ora 23:59 PM

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Organizatorul campaniei promotionale „INCEPE PRIMAVARA ALATURI DE HYUNDAI” (denumita in continuare „Campania”) este Hyundai Auto Romania (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul social in Bd. Expozitiei Nr. 2, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15805/1994, Cod Unic de Inregistrare RO 6104191, inscrisa la ANSPDCP sub nr. 3091.

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenele si conditiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe pagina de web Hyundai Auto Romania - www.hyundai-motor.ro pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina web a Hyundai Auto Romania si pagina de Facebook https://www.facebook.com/HyundaiAutoRomania.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe pagina web Hyundai Auto Romania si pe pagina de Facebook, accesibile la adresele: www.hyundai-motor.ro si https://www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:
Campania Promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul website-ului www.hyundai-motor.ro si a paginii oficiale de Facebook https://www.facebook.com/HyundaiAutoRomania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:
Campania va incepe la data de 01.03.2014, ora 14:00 PM si se va desfasura pana la data de 31.03.2014, ora 23:59 PM (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).
Inainte de inceperea Campaniei Promotionale si dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei Promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe website-ul Hyundai Auto Romania, pagina care poate fi accesata la adresa: www.hyundai-motor.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/HyundaiAutoRomania.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.
Pentru a participa la Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere in Campania Promotionala;
- sa detina permis valid de conducere categoria B;
- sa accepte sa transmita urmatoarele informatii personale: nume complet, numar de telefon, adresa de e-mail si localitate de domiciliu
- sa accepte termenii si conditiile existente pe website-ul www.hyundai-motor.ro
- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala.

La prezenta Campanie Promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau ai altor companii care fac parte din Grupul Tiriac, precum si sotul/ sotia si rudele de gradul I (parinti, copii) ale acestora.

Prin inscrierea in campanie, participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Campania se desfasoara numai online, pe website-ul www.hyundai-motor.ro si pe pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
Participantii acceseaza website-ul www.hyundai-motor.ro, completeaza datele de contact si intra automat in tragerea la sorti pentru un weekend de drive-test (de vineri pana luni) cu unul dintre modelele Hyundai, in functie de disponibilitate. De asemenea, dupa transmiterea formularului, utilizatorul va fi contactat de catre cel mai apropiat distribuitor Hyundai pentru a fi informat cu privire la oferta speciala de primavara Hyundai.

Se vor efectua doua extrageri in data de 12 martie 2014 si 4 aprilie 2014. Dupa incheierea campaniei, Organizatorul va selecta toate inscrierile valide efectuate, iar castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti utilizand platforma www.random.org.
Va fi desemnat un singur castigator.
Pentru a participa la prezenta Campania Promotionala, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii concursului, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii in concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:
In cadrul acestei Campanii Promotionale, Organizatorul ofera urmatorul premiu:

- 2 (doua) premii, constand in punerea la dispozitie pe perioada unui weekend intreg, de vineri pana luni (inceputul lunii aprilie), a unui autovehicul din gama Hyundai, in vederea efectuarii de drive-test. Autovehiculul va putea fi utilizat in limita a 1.000 de kilometri, numai pe teritoriul Romaniei, respectand legislatia rutiera aflata in vigoare si conform contractului ce va fi perfectat de catre parti. Modelul din gama Hyundai va fi oferit cu rezervorul de combustibil plin. Castigatorii nu pot modifica data stabilita pentru efectuarea testului si nu pot transfera premiul catre o alta persoana.

Valoarea totala a premiului este de 800 RON (TVA inclus). Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor. Se acorda doua premii catre doi utilizatori distincti, in urma efectuarii a doua extrageri (12 martie 2014 si 4 aprilie 2014).

Castigatorii validati ai Campaniei Promotionale vor fi publicati pe pagina de Facebook Hyundai Auto Romania, in cursul zilei de 12 martie 2014 si respectiv 4 aprilie 2014. In situatia in care castigatorul refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ci va ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii cu inscrieri valide. In cadrul celor doua extrageri se va desemna un castigator al fiecarui premiu. Extragerile si rezultatele acestora vor fi publicate pe pagina facebook Hyundai Auto Romania in cursul zilelor de 12 martie 2014 si 4 aprilie 2014. Un participant poate castiga un singur premiu constand intr-un weekend (de vineri pana luni) in care se va efectua un drive test cu un model din gama Hyundai oferit cu rezervorul de combustibil plin.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti filmata, realizata pe platforma www.random.org. Filmarile vor fi facute publice in data de 12 martie 2014 si pe 4 aprilie 2014, prin incarcarea fisierului video aferent extragerii pe pagina de Facebook a Hyundai Auto Romania.
Participantii care in urma extragerii se vor afla pe pozitiile doi si trei vor fi considerati rezerve, in cazul in care participantul declarat castigator nu va putea sau nu va dori sa intre in posesia premiului.
Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului prin intermediul adresei de e-mail si a numarului de telefon, transmise in formularul de inscriere disponibil pe website-ul www.hyundai-motor.ro, in vederea validarii pe baza actului de identitate si in vederea detaliilor privind ridicarea premiului.
In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana la data de 15 martie 2014 sau 8 aprilie 2014 (pentru a doua extragere), organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator.

Astfel, va fi desemnat castigator, participantul aflat pe urmatoarea pozitie, in urma tragerii la sorti. In cazul in care niciunul dintre primii trei clasati in cadrul extragerii nu vor putea intra in posesia premiului, acesta nu se va mai acorda.
Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul trebuie sa ajunga prin mijloace proprii la sediul Hyundai Auto Romania – Bd. Expozitiei Nr. 2, showroom Hyundai, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania – intre orele 10:00 – 17:00. In cazul in care Castigatorul nu locuieste in orasul Bucuresti, costurile de transport pana la sediul Organizatorului revin acestuia. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru aceste costuri de transport.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR:
Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 3, 4, 5 si 8 ale Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale.
De asemenea, in momentul preluarii modelului Hyundai in vederea efectuarii drive test-ului, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul) si permisul de conducere.

Verificari si sanctiuni:
Din dorinta de a nu prejudicia niciun consumator care doreste sa participe la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.
In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Campanie, Organizatorul poate sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/ sau sa le restrictioneze participarea la Campanie pe toata durata acesteia.
Contestatii: Contestatiile se pot face in patru ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe pagina de facebook. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa facebook.hyundai@tiriacauto.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, datele de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:
Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.
Extragerile si rezultatele acestora vor fi publicate pe pagina de Facebook a Hyundai Auto Romania in cursul zilei de 12 martie 2014 si respectiv 4 aprilie 2014.
In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe platforma web www.random.org nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata in data de 13 martie 2014, respectiv 5 aprilie 2014 pentru a doua extragere.

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII:
Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE:
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 13. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:
Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carcater Personal in baza notificarii nr. 3091.
Datele personale colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei Promotionale si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi utilizate pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Hyundai Auto Romania, Bd. Expozitiei Nr. 2, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 14. LITIGII:
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA:
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe website-ul www.hyundai-motor.ro si pe pagina de facebook a Hyundai Auto Romania, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Regulamentul Oficial al campaniei „INCEPE PRIMAVARA ALATURI DE HYUNDAI” este disponibil gratuit oricarui solicitant pe pagina de web Hyundai Auto Romania, accesibila la adresa www.hyundai-motor.ro.


Top