Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Protectia datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocuparile noastre majore.

Prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”) detaliaza cand si de ce, noi, HYUNDAI AUTO ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare „Hyundai”), cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Emanoil Porumbaru nr. 85 - 87, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/15805/1994, Cod Unic de Inregistrare RO 6104191, in calitate de Operator, va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, care sunt drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si modul in care puteti sa va exercitati aceste drepturi.

In anumite situatii specifice, Hyundai actioneaza in calitate de operator asociat impreuna cu operatorul HYUNDAI MOTOR COMPANY, societate legal organizata si functionand in conformitate cu legislatia Republicii Coreea, cu sediul social in 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, Coreea de Sud ("HMC" sau “Producatorul”), prin reprezentantul sau din Europa, Hyundai Motor Europe GmbH, societate legal organizata si functionand in conformitate cu legislatia Republicii Federale Germania, cu sediul social in Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, Germania, ("HME"), respectiv cu operatorii din reteaua de distribuitori si reparatori Hyundai, ale caror date le puteti consulta prin accesarea Gaseste Distribuitor.

Atunci cand va prelucram datele cu caracter personal, actionam responsabil si cu respectarea legislatiei europene si nationale in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare, ”GDPR”, ”RGPD” sau ”Regulament”).

Aceasta Politica se adreseaza:

 • Potentialilor Clienti - persoane fizice si Clientilor - persoane fizice,
 • Reprezentantilor Potentialilor Clienti - persoane fizice si ai Clientilor - persoane fizice,
 • Reprezentantilor/angajatilor Potentialilor Clienti - persoane juridice,
 • Reprezentantilor/angajatilor Clientilor - persoane juridice,
 • Vizitatorilor spatiilor noastre, respectiv
 • Vizitatorilor Paginii noastre de internet si a paginilor noastre de social media,

fiecare persoana din aceste categorii fiind denumita in continuare in mod individual ”Persoana(a) Vizata”.

Pentru orice informatii sau solicitari privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentei Politici sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra in calitate de Persoana Vizata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor detaliate in cele ce urmeaza, puteti utiliza urmatoarele coordonate:


I. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Hyundai se supune intotdeauna principiilor fixate de legislatia in vigoare. Astfel:

 • Toate prelucrarile de date au un temei legal valabil si se fac in mod echitabil.
 • Informam persoanele vizate cu privire la ce date prelucram, de ce, cum si cat timp le prelucram, daca si cui le transferam, precum si ce drepturi au cu privire la datele lor.
 • Datele se colecteaza si se prelucreaza in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
 • Suntem preocupati sa folosim doar date exacte si, in cazul in care este necesar, vom avea grija sa fie actualizate sau rectificate, dupa caz.
 • Datele se pastreaza intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.
 • Datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice si/sau organizatorice corespunzatoare.

Hyundai se va asigura ca respecta principiile atat in ceea ce priveste activitatile sale curente, precum si in cazul in care in viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fara a se limita la noi sisteme IT.


II. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt obtinute fie in mod direct de la dumneavoastra, atunci cand accesati si/sau cand completati formularele disponibile pe Pagina noastra de internet/paginile noastre de social media sau cand va prezentati la sediul nostru, atunci cand ne contactati prin e-mail sau telefonic.

De asemenea, datele pot fi obtinute si in mod indirect de la un reprezentant/angajat al societatii pe care o reprezentati, de la un reprezentant numit de dumneavoastra, de la institutii/autoritati publice, dupa caz, de la operatorii nostri asociati ori care actioneaza ca operatori independenti sau de la persoane imputernicite de noi pentru a prelucra date in numele nostru - spre exemplu, reteaua proprie de dealeri si service, respectiv producatorul auto.


III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM. SCOPURILE SI TEMEIURILE IN BAZA CARORA VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. In cazul in care sunteti un Client sau un Potential Client persoana fizica sau reprezentantul acestora, respectiv reprezentantul/angajatul unui Client sau Potential Client persoana juridica, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

Scopul prelucrariiDatele cu caracter personal prelucrateTemeiul prelucrarii
Intocmirea si prezentarea unei oferte de vanzare a unui autovehicul la solicitarea dvsNumele, prenumele, adresa de posta electronica, numarul de telefon, judet, modelul autovehiculului, alte informatii transmise in textul mesajului care, prin asociere, pot reprezenta date cu caracter personal

Prelucram aceste date in temeiul interesului nostru legitim de a executa contractul cu Producatorul si de a facilita vanzarea marcilor Hyundai in Romania, transferand datele catre distribuitorul ales de dumneavoastra pentru incheierea de catre dvs a unui contract cu acesta,conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

De asemenea, atunci cand actionati in calitate de reprezentant/angajat al unei persoane juridice, temeiul legal este reprezentat de interesul nostru legitim de a executa contractul cu Producatorul si de a facilita vanzarea marcilor Hyundai in Romania, transferand datele catre distribuitorul ales de dumneavoastra in vederea incheierii de catre distribuitor a unui contract cu societatea pe care o reprezentati, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

Exista posibilitatea ca vanzarile sa fie efectuate uneori direct de catre Hyundai Auto Romania S.R.L. catre persoane fizice, situatie in care temeiul legal al prelucrarii este reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD, respectiv pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra in vederea incheierii unui contract sau, direct catre persoane juridice, cand aveti calitatea de reprezentant legal sau persoana de contact desemnata, temeiul legal fiind art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD, respectiv interesul nostru legitim de a ne desfasura activitatea de vanzari.

Participarea la un test drive la solicitarea dvsNumele, prenumele, adresa posta electronica, numarul de telefon, oras si judet, alte informatii transmise in textul mesajului care, prin asociere, pot reprezenta date cu caracter personal.

Prelucram aceste date in temeiul interesului nostru legitim de a facilita testarea produselor Hyundai, transferand datele catre distribuitor ales de dumneavoastra pentru incheierea de catre dvs a unui contract cu acesta,conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

De asemenea, atunci cand actionati in calitate de reprezentant/angajat al unei persoane juridice, temeiul legal este reprezentat de interesul nostru legitim de a a facilita testarea produselor Hyundai in Romania, transferand datele catre distribuitorul ales de dumneavoastra in vederea incheierii de catre distribuitor a unui contract cu societatea pe care o reprezentati, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.
Incheierea contractuluiNumele, prenumele, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de posta electronica, datele din cartea de identitate/pasaport, numarul de telefon, CNP-ul, datele autovehiculului inclusiv seria de sasiu a autovehiculului (VIN)

Exista posibilitatea ca vanzarile sa fie efectuate uneori direct de catre Hyundai Auto Romania S.R.L. catre persoane fizice, situatie in care temeiul legal al prelucrarii este reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD, respectiv pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra in vederea incheierii unui contract sau, direct catre persoane juridice, cand aveti calitatea de reprezentant legal sau persoana de contact desemnata, temeiul legal fiind art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD, respectiv interesul nostru legitim de a ne desfasura activitatea de vanzari.

Prestarea unor servicii conform contractului incheiat (spre exemplu, acordarea de asistenta rutiera, gestionarea garantiei, acordareagarantiei extinse), impreuna cu producatorul Hyundai Motors CorporationNumele, prenumele, adresa de posta electronica, numarul de telefon, datele autovehiculului achizitionat, inclusiv seria de sasiu a autovehiculului (VIN), date legate de contractul a carui executare se cereAceste date sunt prelucrate in temeiul interesului nostru legitim de a facilita executarea contractului incheiat in legatura cu produsele si serviciile Hyundai achizitionate de dvs sau de compania pe care o reprezentati, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.
Solutionarea reclamatiilorNume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, alte date indicate de dvs. sau existente in cuprinsul documentelor atasate de dvs. si care, prin asociere cu dumneavoastra, pot reprezenta date cu caracter personal

Prelucram aceste date pentru a va raspunde la orice solicitare si/sau intrebari pe care ni le adresati caz in care temeiul legal al prelucrarii este interesul nostru legitim de a raspunde solicitarilor primite, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, fie de a respectaanumite obligatii legale ce ne revin, in temeiul art. 6 alin 1, lit. c) din RGPD.

In cazul in care ne contactati telefonic, cu acordul dumneavoastra respectiva convorbire poate fi inregistrata, temeiul legal fiind reprezentat de consimtamantul dvs, dupa ce ati fost informat cu privire la tipul si scopurile prelucrarii, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

In cazul retragerii consimtamantului, prelucrarea va inceta pentru viitor, conform RGPD, dar prelucrarile de pana la acel moment raman valabile, fiind posibila astfel inclusiv pastrarea unei copii a inregistrarii, in scop probator.
Masurarea gradului de satisfactieNume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, feedback-ul exprimatPrelucram datele dumneavoastra atunci cand v-ati exprimat consimtamantul pentru primirea de sondaje de opinie pentru a masura gradul de satisfactie pe care il aveti cu privire la produsele si serviciile Hyundai, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.In cazul retragerii consimtamantului, prelucrarea va inceta pentru viitor, conform RGPD, iar datele deja culese vor fi anonimizate, incetand astfel a avea natura legala de date cu caracter personal.
Transmiterea de comunicari comercialedin partea Hyundai Auto Romania cu privire la produsele si serviciile saleNume, prenume, telefon, oras si judet, adresa de e-mail.Prelucram datele dumneavoastra atunci cand v-ati exprimat consimtamantul pentru primirea de comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile Hyundai, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.In cazul retragerii consimtamantului, prelucrarea va inceta pentru viitor, conform RGPD, iar datele deja culese vor fi anonimizate, incetand astfel a avea natura legala de date cu caracter personal.
Rechemarea in serviceNume, prenume, date de contact, VIN, model automobil, adresa postala.Prelucram datele dumneavoastra in temeiul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, precum si in vederea indeplinirii unor obligatii prevazute de lege in sarcina noastra, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.


2. In cazul in care sunteti un vizitator al sediului Hyundai:

Scopul prelucrariiDatele cu caracter personal prelucrateTemeiul prelucrarii
Protejarea spatiului in care ne desfasuram activitatea, a bunurilor noastre, dar si a personalului Hyundai si a celorlati vizitatoriNume, prenume, serie si numar CI, data si ora intrarii in sediuTemeiul legal al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesitatea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra de legislatia aplicabila in materia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si a protectiei persoanelor, respectiv, Legea 333/2003, cu modificarile ulterioare, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.
Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelorImaginea foto - video captata de camerele de supraveghere instalate in incinta sediului nostruIn acest caz, temeiul legal al prelucrarii este reprezentat de necesitatea respectarii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra de legislatia aplicabila in materia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si a protectiei persoanelor, respectiv, Legea 333/2003, cu modificarile ulterioare, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD, respectiv interesul nostru legitim de de a preveni pierderea sau deterioarea unor bunuri, respectiv de a solicita constatarea sau de a exercita sau apara un drept, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.


3. In cazul in care sunteti un vizitator al Paginii noastre de internet, www.hyundai-motor.ro:

Scopul prelucrariiDatele cu caracter personal prelucrateTemeiul prelucrarii

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal colectate prin module de tip cookies, in scopul asigurarii securitatii traficului sau pentru a monitoriza traficul si a imbunatati continutul informativ al Paginii noastre de internet.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum informatii despre activitatea dumneavoastra online pe alte pagini de internet ale entitatilor terte, pentru a va furniza publicitate adaptata preferintelor personale. In acest sens, atunci cand navigati pe diferite pagini de internet, va putem furniza continut publicitar cu privire la produse sau servicii fata de care ati manifestat interes atunci cand ne-ati vizitat Pagina de internet.

Puteti gasi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici si inPolitica noastra de cookie-uri

Data si ora accesarii, tipul de browser de pe care se acceseaza Pagina de internet, identificatori unici alocati de cookie-urile utilizate

In cazurile in care prelucrarea foloseste asigurarii securitatii si integritatii traficului si functionarii website-ului, temeiul legal al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal este aducerea la indeplinire a obligatiilor legale ce ne revin de a aplica masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii prelucrarilor de date si derularii activitatii online, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.

Pentru celelalte scopuri, modulele cookie pot fi configurate conform consimtamantului si preferintelor dumneavoastra.

Utilizarea tehnologiilorplug in

Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de Facebook, Instagram, YouTube sau puteti sa urmariti linkurile de pe Pagina de internet. In acest caz, retelele sociale respective ar putea desfasura prelucrari cu privire la anumite date cu caracter personal care va apartin. Aceste retele de socializare actioneaza ca operatori de date cu caracter personal si au propriile politici privind modul in care prelucreaza datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteti modifica aceste preferinte conform acestor politici ale tertilor, pe care nu le putem controla.


4. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin retelele de socializare sau alte pagini de internet

Atunci cand interactionati cu Pagina de internet de pe retelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina de internet YouTube, aceastea ne informeaza ca v-am avut ca vizitatori.

In cazul in care ne trimiteti mesaje si recenzii din contul dumneavoastra de pe retelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina YouTube, temeiul legal al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal este consimtamantul exprimat prin imprejurarea ca ati ales sa trimiteti aceste mesaje.

In toate aceste cazuri, prelucram datele cu caracter personal cuprinse in profilul dumneavoastra de pe retelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina de internet YouTube si pe care ati ales sa le faceti publice in mod manifest pe aceasta retea conform preferintelor alese de dumneavoastra.

Puteti modifica aceste preferinte conform politicilor de confidentialitate:


5. Alte operatiuni de prelucrare

In plus si in completarea celor aratate anterior, vom putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal indicate mai sus, in urmatoarele scopuri:

Scopul prelucariiTemeiul prelucarii
a. In vederea elaborarii unor statistici si raportari avand drept scop dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor noastre, eficientizarea modului in care opereaza intreaga retea Hyundai Auto Romania, optimizarea proceselor Hyundai Auto Romania, centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune compania in legatura cu punerea la dispozitie a serviciilor si produselor.

Prelucrarea este efectuata in temeiul interesului nostru legitim de a asigura continuitatea afacerii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

Datele se prelucreaza in acest scop in forma anonimizata si doar in mod exceptional si cand este necesar in clar.

b. Respectarea obligatiilor legale prevazute de lege in sarcina Hyundai (spre exemplu, obligatiile fiscale, obligatiile de facturare, obligatiile de arhivare), inclusiv raportarea catre anumite institutii si/sau autoritati publicePrelucrarea este efectuata in vederea respectarii obligatiilor legale pe care le avem, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.
c. Apararea, exercitarea sau constatarea unor drepturi, respectiv solutionarea disputelorPrelucrarea este efectuata in temeiul interesului nostru legitim de a solicita constatarea, de a ne exercita sau apara drepturile, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.
d. Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor companiei, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale companiei

Prelucrarea este efectuata in temeiul interesului nostru legitim de a asigura o gestionare corecta a activitatii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

Datele se prelucreaza in acest scop in primul rand in forma anonimizata si doar in mod exceptional si cand este necesar in forma de date personale

e. Protejarea sistemelor informatice si asigurarea mentenantei acestoraPrelucrarea este efectuata in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, in vederea atingerii interesului nostru de a ne asigura buna functionare a sistemelor IT.

Va rugam sa aveti in vedere ca, in cazul in care vom intentiona sa va prelucram datele cu caracter personal in alte scopuri decat cele pentru care le-am colectat initial si care nu sunt scopuri compatibile ori conexe celor initiale, va vom informa in prealabil si va vom furniza toate informatiile relevante, prelucrarea subsecventa facandu-se numai in masura in care exista un temei legal pentru efectuarea ei, inclusiv indeplinirea principiilor de legalitate reglementate conform art. 6, alin. (4) din GDPR.


IV. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite, strict in masura in care este necesar pentru scopurile detaliate anterior sau in cazurile in care acest lucru este cerut de lege sau avem un interes legitim temeinic justificat, catre urmatoarele categorii de destinatari care, pot avea calitatea de operatori independenti/operatori asociati sau persoane imputernicite, dupa cum urmeaza:

 • Entitatile implicate in mod direct/indirect in furnizarea produselor si serviciilor:
  • Producatorul auto, respectiv reprezentantul acestuia in Europa, in vederea acordarii garantiei si instiintarii privind defectiunile aparute;
  • distribuitorul alocat, care face parte din reteaua de distributie si service cu care coopereaza Hyundai (puteti consulta lista accesand linkul Gaseste Distribuitor sau cel mai apropiat de locatia dvs.
 • Furnizorii nostri de servicii, cum ar fi:
  • servicii de call center,
  • servicii de consultanta in afaceri,
  • servicii privind protectia datelor cu caracter personal,
  • servicii de mentenanta a sistemelor informatice si a Paginii noastre de internet,
  • servicii de auditare a securitatii si de securizare a infrastructurii informatice,
  • servicii de auditare financiara, interna si externa,
  • servicii de tip prevenirea si combaterea spalarii banilor (AML),
  • servicii de cloud,
  • servicii de marketing,
  • servicii privind gestionarea resurselor umane,
  • servicii financiare, de contabilitate si auditare,
  • servicii de arhivare,
  • servicii de curierat si posta,
  • servicii bancare si de procesare a platilor etc.
 • Furnizorii unor platforme sau sisteme informatice (spre exemplu, platforme pentru masurarea gradului de satisfactie);
 • Consultanti externi pe care ii contactam in situatii specifice (spre exemplu, avocati, consultanti fiscali, experti, alti consilieri);
 • Autoritati si organisme publice, respectiv organe de cercetare si instante de judecata, in masura in care transmiterea datelor catre acestia este impusa de lege si/sau este necesara in caz de litigiu sau de solutionare a unei dispute, precum si in cazul unor controale in care avem obligatia de a le pune la dispozitie (spre exemplu, autoritati fiscale, ANSPDCP);
 • Persoane expres indicate de dumneavoastra;
 • Terti achizitori, in masura in care activitatea noastra ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi legate in mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.


V. TRANSFERURI CATRE TARI TERTE SAU ORGANIZATII INTERNATIONALE

Ca regula, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In situatii de exceptie si doar daca este necesar, transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor masuri de protectie adecvate conform prevederilor legale specifice in materia protectiei datelor cu caracter personal si cu informarea dumneavoastra corespunzatoare. Cu titlu de exceptie, datele pot fi transferate catre Producatorul autovehiculelor Hyundai, respectiv Hyundai Motor Company cu sediul in Coreea de Sud. Acest transfer indeplineste cerintele prevazute de art. 44 si urmatoarele din RGPD, avand in vedere Decizia Comisiei Europene din data de 17.12.2021 privind Caracterul Adecvat al Nivelului de Protectie oferit de Republica Coreea, adoptata conform art. 45 din RGPD. Aceasta decizie poate fi consultata accesand site-ul Comisiei Europene la https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_180366_dec_ade_kor_new_en.pdf.


VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

1. Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept puteti obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si o copie a acestora si furnizarea de informatii despre conditiile de prelucrare.

Raspunsul la cererea de acces vi se va transmite intr-o perioada de maxim o luna de la data solicitarii, iar in conditii speciale acest termen va putea fi extins pana la doua luni, situatie in care va vom informa cu privire la prelungire.

2. Dreptul la rectificarea datelor

Prin exercitarea acestui drept puteti solicita rectificarea/corectarea si/sau completarea fara intarzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte si/sau incomplete. Va rugam sa aveti in vedere ca orice rectificare se va putea face intr-o perioada de maxim o luna de la data solicitarii, iar in conditii speciale acest termen poate fi extins la maxim doua luni, situatie in care va vom informa cu privire la prelungire. In acest sens, este posibil sa vi se solicite completarea unui formular sau comunicarea unor documente necesare pentru efectuarea rectificarii ori actualizarii.

Daca observati ca unele dintre datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil, la adresa de e-mail dataprotection@hyundairomania.ro.

3. Dreptul la stergere/ dreptul de a fi uitat

Aveti dreptul de a ne cere, iar noi avem obligatia de a sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal prelucrate, in urmatoarele cazuri:

 • i) datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • ii) v-ati retras consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu art. 6, respectiv art. 9 din RGPD si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • iii) va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din RGPD;
 • iv) datele dumneavoastra cu caracter personal ar fi fost prelucrate de noi in mod nelegal;
 • v) datele dumneavoastra cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia ne aflam.

Cand putem refuza cererea de stergere a datelor:

 • i) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • ii) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale aplicabile;cererea de stergere vizeaza date cu caracter personal referitoare la persoana vizata care au fost furnizate de catre aceasta in vederea executarii unui contract cu o persoana juridica in masura in care si atat timp cat datele respective sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru alte scopuri legitime;
 • iii) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3);
 • iv) prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conditiile RGPD, in masura in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective;
 • v) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

„Restrictionare” inseamna ca - exceptand stocarea - datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi pastrate, dar pot fi prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie sau pentru protectia drepturilor altei persoane fizice sau juridice ori din motive de interes public al UE sau al unui stat membru al UE.

Acest drept se aplica in cazul in care:

 • i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal,
 • ii) prelucrarea este nelegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii,
 • iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra solicitati sa va fie pastrate pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta,
 • iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

5. Dreptul de a va opune prelucrarii

Aveti dreptul ca, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, sa va opuneti prelucrarii efectuate pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Va rugam totodata sa aveti in vedere ca va puteti opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce priveste crearea de profiluri in acest scop.

6. Dreptul la portabilitate

Semnifica dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile aratate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a cere sa trimitem aceste date unui alt operator (doar daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic), in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului sau este permisa de lege sau are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.

8. Dreptul de a va retrage consimtamantul

Acest drept este aplicabil in cazul in care datele dumneavoastra se prelucreaza ca urmare a consimtamantului exprimat, situatie in care aveti posibilitatea in orice moment sa transmiteti un e-mail la adresa dataprotection@hyundairomania.ro prin care sa ne anuntati ca nu mai sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor dvs. personale are ca efect incetarea prelucrarii. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Fara a va afecta dreptul dumneavoastra de a contacta in orice moment autoritatea publica de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati, in prealabil, in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate mai sus prin trimiterea unei solicitari scrise:

 • Denumirea Responsabilului cu Protectia Datelor: ITH MANAGEMENT OFFICE S.R.L.
 • Adresa postala: Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Nordului Nr. 24 - 26
 • Adresa electronica:dataprotection@hyundairomania.ro

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata de Hyundai Auto Romania cu incalcarea legislatiei in vigoare, aveti si urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sediu: Bucuresti, Sectorul 1, Bdul Gen. Gheorghe Magheru Nr. 28 - 30, sector 1, CP 010336; telefon: +40.318.05.92.11, fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a formula actiune in justitie.

Va rugam sa aveti in vedere ca, daca avem dubii cu privire la identitatea solicitantului ca Persoana Vizata, putem solicita informatii suplimentare pentru confirmarea identitatii.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca daca furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusa de lege sau reprezinta o cerinta absolut necesara pentru perfectarea contractului, iar nefurnizarea acestor date (initiala sau survenita ulterior prin exercitarea drepturilor dvs.) poate conduce la imposibilitatea prestarii/livrarii de catre Hyundai a serviciului/bunului pe care l-ati solicitat.


VII. DURATA PRELUCRARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal indicate in sectiunile de mai sus vor fi prelucrate doar pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor mentionate in prezenta Politica.

Ulterior, vom elimina sau sterge datele cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificati. De asemenea, vom lua toate masurile rezonabile pentru a asigura stergerea datelor cu caracter personal transmise tertilor sau devenite publice in scopurile mentionate anterior.

Astfel, perioadele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • 1. In cazul vizitatorilor Paginii noastre de internet, datele colectate prin cookies se pastreaza pe durata definita, in fiecare caz in parte, in sectiunea Politica de Cookie-uri;
 • 2. In cazul in care un potential clientori reprezentantul unui potential client solicita o oferta sau solicita sa fie contactat, daca aceasta nu s-a finalizat cu incheierea unui contract, datele se pastreaza timp de maximum 3 ani de la data colectarii lor;
 • 3. In cazul clientilor ori reprezentantilor clientilor care au finalizat perioada de ofertare cu incheierea unui contract - pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioadele prevazute de lege (spre exemplu, legislatia financiar-contabila);
 • 4. Datele cu caracter personal prelucrate in contextul unor dispute vor fi prelucrate pe intreaga durata a solutionarii acestor, precum si ulterior conform termenelor de prescriptie aplicabile;
 • 5. In cazul fisierelor de monitorizare video prin care se prelucreaza datele relevante ale vizitatorilor, acestea se pastreaza timp de 30 de zile sau, in cazurile impuse de lege sau temeinic justificate, pentru o perioada mai mare de timp.
 • 6. In cazul convorbirilor telefonice, acestea se pastreaza timp de 30 de zile sau, in cazurile impuse de lege sau temeinic justificate, pentru o perioada mai mare de timp.

Atunci cand prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra, datele vor fi pastrate pana la retragerea acordului dumneavoastra, dar nu mai mult de 2 ani de la data exprimarii lui. Dovada consimtamantului exprimat va necesita stocarea acestuia si a datelor pentru o perioada de 3 ani de la data retragerii/expirarii valabilitatii consimtamantului.


VIII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Hyundai va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul sau prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau stergerii neautorizate a datelor, precum si a altor riscuri similare.

Prezenta Politica in vigoare incepand cu data de 01.09.2022.

Prezenta Politica poate fi actualizata periodic, va rugam sa reveniti la aceasta pagina pentru a consulta aceste actualizari.